Odtokový proces - přehled

Aerial view of flooding in a remote village of Sierra Leone, Africa

Měření a výpočet odtoku vody z krajiny je základním předpokladem pro práci hydrologů a tedy i pro předpovědi povodní.

Tato část kurzu obsahuje popis základních procesů odtoku vody z krajiny a termínů s nimi spojených.

V této části kurzu byste se měli naučit:

  • Jak vznikají odtokové ztráty.
  • Jak se definuje přímý odtok.
  • Popsat pohyb vody v krajině, jak na povrchu tak v podzemí.
  • Rozlišit termíny spojené s povrchovým a podzemním odtokem.
  • Pochopit vztah mezi úhrnem srážek/táním sněhu a jejich infiltrací do půdy.