Systém integrované výstražné služby (SIVS) a související výstupy ČHMÚ


Systém integrované výstražné služby (SIVS) je společně poskytovaná výstražná služba Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ve spolupráci s meteorologickou službou armády ČR v oblasti operativní meteorologie a hydrologie pro území ČR. Vydávání výstražných informací v rámci SIVS je zčásti naplněním Hlásné a předpovědní povodňové služby (HPPS), kterou ČHMÚ zabezpečuje podle §73 vodního zákona.

Výstražné informace SIVS vydává centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ v Praze po konzultaci s regionálními předpovědními pracovišti, oddělením hydrologických předpovědí a vojenskou meteorologickou službou. Přitom některé výstražné informace mohou vydávat nebo upřesňovat i regionální předpovědní pracoviště a oddělení hydrologických předpovědí.Filozofie vydávaných výstražných informací


Výstrahy vydává ČHMÚ v souladu s doporučením Světové meteorologické organizace (www.wmo.int) a filozofií evropského výstražného systému Meteoalarm (www.meteoalarm.org) poskytujícím nejdůležitější informace před následky nebezpečných projevů počasí očekávaných v rámci Evropy. Výstrahy jsou vydávány na nebezpečné meteorologické a hydrologické prvky a jevy (dále jen jevy) rozdělené do osmi skupin. Každý z jevů může mít rozdílnou úroveň nebezpečí. Ta se přiřazuje na základě vyhodnocení kombinace očekávané intenzity nebezpečného jevu a pravděpodobnosti jeho výskytu.


Intenzita nebezpečného jevu je výstražné informaci stanovena na základě kritérií pro vydávání výstražných informací. Tato kritéria byla určena na základě statistické četnosti výskytu jednotlivých jevů a obvyklých následků (způsobené škody na majetku a infrastruktuře, ohrožení zdraví a lidských životů), ke kterým tyto nebezpečné jevy zpravidla vedou. Pokud se předpokládá, že jev s určitou intenzitou s ohledem na konkrétní okolnosti (časný zimní jev na podzim, pozdní zimní jev na jaře, vliv dopravní špičky, stav vegetace apod.) povede k horším následkům, než je u takového jevu obvyklé, může být vydána výstraha i na jev, který nesplňuje kritéria SIVS nebo může být zvýšen stupeň intenzity jevu.


Pravděpodobnost výskytu nebezpečného jevu je vyjádřena třemi úrovněmi odrážejícími míru nejistoty předpovědi výskytu a konkrétní lokalizace jevu v okamžiku, kdy je předpovídán, resp. pozorován:

V rámci SIVS rozlišujeme dle kombinace očekávané intenzity jevu a pravděpodobnosti jeho výskytu 3 úrovně nebezpečí rozlišené na výstražné mapě barevně:

Výstražná matice intenzity a pravděpodobnosti jevů pro vyhodnocení úrovně nebezpečí:

Formát vydávaných výstražných informací


Výstražné informace SIVS jsou vydávány ve formě bulletinů ve formátu CAP (Common Alerting Protocol – všeobecný výstražný protokol) dle doporučení Světové meteorologické organizace. V protokolu CAP je pro každý nebezpečný jev, území a časový úsek, v nichž je tento nebezpečný jev popisován, vytvořen odpovídající element obsahující dále informaci o intenzitě a pravděpodobnosti jevu a textový popis jevu. Výhodou formátu CAP je možnost vytváření výstupů na míru jednotlivých uživatelů a následné technologické zpracování informací.


Výstražné informace na nebezpečné meteorologické a hydrologické (povodňové) jevy se zobrazují na nové webové stránce ČHMÚ - VÝSTRAŽNÉ INFORMACE. Současně se na této stránce zobrazují i vyhlášené informace smogového varovného a regulačního systému (SVRS) při zvýšených koncentracích škodlivých látek v ovzduší.


Kromě informací ve tvaru CAP ČHMÚ vydává i textové výstražné informace, které jsou stručnější než dosud. Tyto zprávy jsou určeny zejména pro média, ale i pro další uživatele, a ve větší míře než dosud jsou zaměřeny na předpokládané následky nebezpečných jevů a na doporučení preventivních opatření k jejich eliminaci.Podrobnosti k formátu CAP


Hlavní inovace výstražného systému spočívá v novém formátu výstupů, který je společný pro všechny výstražné a varovné systémy ČHMÚ. Jde o všeobecný výstražný protokol CAP (Common Alerting Protocol), což je zpráva určená k předávání informací o nebezpečných meteorologických a hydrologických jevech a o vyhlášených informacích smogového varovného a regulačního systému (SVRS) při zvýšených koncentracích škodlivých látek v ovzduší formou XML souboru, a to pro území jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP). Více informací ohledně CAP ČHMÚ najdete na:
/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/doc/Dokumentace_CAP.pdf.

Jeho tvar je navržen tak, aby byl v souladu se standardem OASIS CAP v1.2.

Výhodou formátu CAP je možnost vytváření výstupů na míru jednotlivých uživatelů a následné technologické zpracování informací.

Výstupy v novém formátu CAP jsou ke stažení z: www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/bulletiny/XOCZ50_OKPR.

Oblast platnosti výstrah uvedených v souboru ve formátu CAP produkovaném ČHMÚ je vymezena seznamem obcí s rozšířenou působností. Odkaz na každou obec se udává kódem obce dle číselníku CISORP.Úrovně nebezpečí a jejich popis


Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný     B zelená Běžná situace, pravděpodobnost nebezpečných jevů je minimální. Neočekává se překročení kritérií pro vydání výstrahy.
Nízký     N žlutá Počasí je potenciálně nebezpečné. Je předpovídán potenciálně nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo neobvyklý hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.
Vysoký     V oranžová Počasí je nebezpečné. Je pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu, nebo je předpovídán výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti na životech. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.
Extrémní     E červená Počasí je velmi nebezpečné. Je pozorován výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev, nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, vážná zranění, případně ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných hydrologických a/nebo meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba podřídit se nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření.


Kritéria pro vydávání výstražných informací na jednotlivé jevy


Skupina jevů Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Možné škody
a doporučení
I.
TEPLOTA
Vysoké teploty N Tmax > 31 °C Vzhledem k možnému přehřátí a dehydrataci organismu v horkých letních dnech s teplotami nad 30 °C doporučujeme: ...více
Velmi vysoké teploty V Tmax > 34 °C
Extrémně vysoké teploty E Tmax> 37 °C
Silný mráz N Tmin < -12 °C, pod 600m
Velmi silný mráz V Tmin < -18 °C, pod 600m
Extrémní mráz E Tmin < -24 °C, pod 600m
Mráz ve vegetačním období N T2m < 0 °C nebo Tpříz < -2, t > 3h, pod 600m
Prudký pokles teploty V T(t) – T(t -6 hod.) ≤ -15 °C, T(t) < 0 °C

Skupina jevů Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Možné škody
a doporučení
II.
VÍTR
Silný vítr N FmFm> 18 m/s (65 km/h)
NEBO FmFm> 30 m/s (110 km/h) pro vrcholové (exponované) polohy
Nejvíce úrazů způsobených větrem je spojeno s ulámáním velkých větví, nebo i vyvracením stromů a jejich následným pádem na osoby, automobily, málo odolné objekty ...více
Velmi silný vítr V FmFm> 24 m/s (85 km/h)
NEBO FmFm> 38 m/s (135 km/h) pro vrcholové (exponované) polohy
Extrémně silný vítr E FmFm> 30 m/s (110 km/h)
NEBO FmFm> 45 m/s (160 km/h) pro vrcholové (exponované) polohy

Skupina jevů Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Možné škody
a doporučení
III.
SNĚHOVÉ JEVY
Nová sněhová pokrývka N E‘ > 7 cm/12h nebo E‘ > 15 cm/24h nebo
E‘ > 25 cm/48h pod 600 m
NEBO E‘ > 15 cm/12h nebo E‘ > 25 cm/24h
nebo E‘ > 40 cm/48h nad 600 m
Intenzivní sněžení, podobně jako slabší sněžení v kombinaci s větrem, se stává omezujícím a nebezpečným povětrnostním jevem. Nová sněhová pokrývka i navátý sníh vedou ke zhoršení sjízdnosti komunikací a ke sněhovým kalamitám, které ovlivňují dopravu všeho druhu ...více
Vysoká nová sněhová pokrývka V E‘ > 15 cm/12h nebo E‘ > 25 cm/24h nebo
E‘ > 35 cm/48h pod 600 m
NEBO E‘ > 25 cm/12h nebo E‘ > 40 cm/24h
nebo E‘ > 55 cm/48h nad 600 m
Extrémní sněhová pokrývka E E‘ > 25 cm/12h nebo E‘ > 35 cm/24h nebo
E‘ > 55 cm/48h pod 600 m
NEBO E‘ > 40 cm/12h nebo E‘ > 55 cm/24h
nebo E‘ > 80 cm/48h nad 600 m
Vysoká celková sněhová pokrývka V E > 50 cm pod 600 m
Silné sněžení* V E‘ > 3 cm/1h nebo E‘ > 6 cm/1 až 3h pod 600 m,
dodatečná kritéria (splněná být nemusí):
FF > 7 m/s, VV < 100 m
Extrémně silné sněžení* E E‘ > 5 cm/1h nebo E‘ > 10 cm/1 až 3h pod 600 m, FmFm > 20 m/s
Sněhové jazyky N E (prachový) > 5 cm, FF > 7 m/s, pod 800 m
Závěje V E (prachový) > 10 cm, FF > 10 m/s
Sněhová bouře E E(prachový) > 15 cm, FF > 15 m/s

Skupina jevů Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Možné škody
a doporučení
IV.
NÁMRAZOVÉ
JEVY
Náledí N N = 1 Možnosti ochrany před námrazovými jevy jsou zpravidla omezené a provádí se ...více
Ledovka N L = 1
Silná ledovka V L = 1, RR > 2 mm mrznoucích srážek
Velmi silná ledovka E L = 1, RR > 7 mm mrznoucích srážek
Mrznoucí mlhy N VV < 200m při T < 0 pod 600 m
Silná námraza V Z = 1, TZ ≥ 3 cm

Skupina jevů Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Možné škody
a doporučení
V.
BOUŘKOVÉ
JEVY
Silné bouřky N B = 1 (SB = 1) a předpoklad alespoň jednoho z jevů:
RR ≥ 30 mm/1h
FmFm > 18 m/s (65 km/h) krátkodobě
izolované škody větrem
souvislá vrstva krup (do 2 cm)
Protože každá bouřka je zpravidla provázena některými doprovodnými projevy (přívalový déšť, nárazový vítr, krupobití, elektrické výboje), jsou bezpečnostní pokyny v tomto textu rozděleny ...více
Velmi silné bouřky* V B = 1 (SB = 1) a předpoklad alespoň jednoho z jevů:
RR ≥ 50 mm/1h nebo RR ≥ 70 mm/1h v opakovaných bouřkách
FmFm > 24 m/s (85 km/h) a velkoplošné škody větrem
TL > 40 výbojů/5 min
2 cm < PK < 5 cm
nebo souvislá vrstva krup > 2 cm
Extrémně silné bouřky* E B = 1 (SB = 1) a předpoklad alespoň jednoho z jevů:
RR ≥ 70 mm/1h
FmFm > 30 m/s (110 km/h) a velkplošné škody větrem
TL > 70 výbojů/5 min
PK ≥ 5 cm

Skupina jevů Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Možné škody
a doporučení
VI.
DEŠŤOVÉ
SRÁŽKY
Vydatný déšť N RR > 30 mm/6h nebo
RR > 40 mm/12h nebo
RR > 50 mm/24h nebo
RR > 60 mm/48h
Stupeň nebezpečí v důsledku silného deště vzrůstá s jeho intenzitou a dobou trvání. Od samého počátku způsobuje silný déšť ...více
Velmi vydatný déšť V RR > 40 mm/6h nebo
RR > 50 mm/12h nebo
RR > 60 mm/24h nebo
RR > 90 mm/48h při výskytu/očekávání SPA
Extrémní srážky* E RR > 50 mm/6h nebo
RR > 60 mm/12h nebo
RR > 80 mm/24h nebo
RR > 120 mm/48h při výskytu SPA/očekávání 3. SPA

Skupina jevů Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Možné škody
a doporučení
VII.
POVODŇOVÉ
JEVY
Povodňová bdělost N 1.SPA = 1, resp. dle uvážení hydrologa Velká část české krajiny byla v historii modelována vodou a byla utvářena i povodněmi. Ty jsou ve střední Evropě poměrně běžným jevem. Jen v některých obdobích ...více
Povodňová pohotovost V 2.SPA = 1
Povodňové ohrožení* E 3.SPA = 1
Extrémní povodňové ohrožení* E 3.SPA = 1, NL ≥ 50 l.p.

Skupina jevů Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Možné škody
a doporučení
VIII.
DOTOK
Povodňová bdělost N 1.SPA = 1, resp. dle uvážení hydrologa O dotoku hovoříme v případech, kdy vrchol povodňové vlny již prošel korytem řeky po celé její délce, a ve všech úsecích toku jsou zaznamenávány poklesy vodních hladin. V horních úsecích toku již hladina většinou poklesla pod úroveň 1. SPA ...více
Povodňová pohotovost V 2.SPA = 1
Povodňové ohrožení E 3.SPA = 1
Extrémní povodňové ohrožení E 3.SPA = 1, NL ≥ 50 l.p.

Skupina jevů Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Možné škody
a doporučení
IX.
POŽÁRY
Nebezpečí požárů N Požární riziko středně vysoké V období sucha, které je spojené s nedostatkem srážek, ale často i s vysokými teplotami vzduchu, je nutno počítat ...více
Vysoké nebezpečí požárů V Požární riziko vysoké


Vysvětlivky


* - jevy, na které se vydává výstražná informace na jejich výskyt (P=100%)


Zkratka Význam Jednotka
B bouřka [-]
BL blesky [blesky/km2]
CG+,CG- blesk oblak - země -
E celková sněhová pokrývka [cm]
E‘ nový sníh [cm]
FF rychlost větru [m/s]
FmFm nárazy větru [m/s]
L ledovka -
N náledí [-]
NL N-letost -
PK průměr krup [cm]
RR srážky [mm]
Zkratka Význam Jednotka
SB silná bouřka -
SPA stupeň povodňové aktivity -
T teplota [°C]
T2m teplota ve 2m [°C]
Tmax maximální teplota ve 2m [°C]
Tmin minimální teplota ve 2m [°C]
Tpriz. přízemní teplota [°C]
TL součet všech bleskových výbojů -
TZ tloušťka námrazy [cm]
VV dohlednost [m]
Z námraza -