Systém integrované výstražné služby (SIVS) a související výstupy ČHMÚ


Systém integrované výstražné služby (SIVS) je společně poskytovaná výstražná služba Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ve spolupráci s meteorologickou službou armády ČR v oblasti operativní meteorologie a hydrologie pro území ČR. Vydávání výstražných informací v rámci SIVS je zčásti naplněním Hlásné a předpovědní povodňové služby (HPPS), kterou ČHMÚ zabezpečuje podle §73 vodního zákona.

Výstražné informace SIVS vydává centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ v Praze po konzultaci s regionálními předpovědními pracovišti, oddělením hydrologických předpovědí a vojenskou meteorologickou službou. Přitom některé výstražné informace mohou vydávat nebo upřesňovat i regionální předpovědní pracoviště a oddělení hydrologických předpovědí.Filozofie vydávaných výstražných informací


Výstrahy vydává ČHMÚ v souladu s doporučením Světové meteorologické organizace (www.wmo.int) a filozofií evropského výstražného systému Meteoalarm (www.meteoalarm.org) poskytujícím nejdůležitější informace před následky nebezpečných projevů počasí očekávaných v rámci Evropy. Výstrahy jsou vydávány na nebezpečné meteorologické a hydrologické prvky a jevy (dále jen jevy) rozdělené do osmi skupin. Každý z jevů může mít rozdílnou úroveň nebezpečí. Ta se přiřazuje na základě vyhodnocení kombinace očekávané intenzity nebezpečného jevu a pravděpodobnosti jeho výskytu.


Intenzita nebezpečného jevu je výstražné informaci stanovena na základě kritérií pro vydávání výstražných informací. Tato kritéria byla určena na základě statistické četnosti výskytu jednotlivých jevů a obvyklých následků (způsobené škody na majetku a infrastruktuře, ohrožení zdraví a lidských životů), ke kterým tyto nebezpečné jevy zpravidla vedou. Pokud se předpokládá, že jev s určitou intenzitou s ohledem na konkrétní okolnosti (časný zimní jev na podzim, pozdní zimní jev na jaře, vliv dopravní špičky, stav vegetace apod.) povede k horším následkům, než je u takového jevu obvyklé, může být vydána výstraha i na jev, který nesplňuje kritéria SIVS nebo může být zvýšen stupeň intenzity jevu.


Pravděpodobnost výskytu nebezpečného jevu je vyjádřena třemi úrovněmi odrážejícími míru nejistoty předpovědi výskytu a konkrétní lokalizace jevu v okamžiku, kdy je předpovídán, resp. pozorován:

V rámci SIVS rozlišujeme dle kombinace očekávané intenzity jevu a pravděpodobnosti jeho výskytu 3 úrovně nebezpečí rozlišené na výstražné mapě barevně:

Výstražná matice intenzity a pravděpodobnosti jevů pro vyhodnocení úrovně nebezpečí:

Formát vydávaných výstražných informací


Výstražné informace SIVS jsou vydávány ve formě bulletinů ve formátu CAP (Common Alerting Protocol – všeobecný výstražný protokol) dle doporučení Světové meteorologické organizace. V protokolu CAP je pro každý nebezpečný jev, území a časový úsek, v nichž je tento nebezpečný jev popisován, vytvořen odpovídající element obsahující dále informaci o intenzitě a pravděpodobnosti jevu a textový popis jevu. Výhodou formátu CAP je možnost vytváření výstupů na míru jednotlivých uživatelů a následné technologické zpracování informací.


Výstražné informace na nebezpečné meteorologické a hydrologické (povodňové) jevy se zobrazují na nové webové stránce ČHMÚ - VÝSTRAŽNÉ INFORMACE. Současně se na této stránce zobrazují i vyhlášené informace smogového varovného a regulačního systému (SVRS) při zvýšených koncentracích škodlivých látek v ovzduší.


Kromě informací ve tvaru CAP ČHMÚ vydává i textové výstražné informace, které jsou stručnější než dosud. Tyto zprávy jsou určeny zejména pro média, ale i pro další uživatele, a ve větší míře než dosud jsou zaměřeny na předpokládané následky nebezpečných jevů a na doporučení preventivních opatření k jejich eliminaci.Podrobnosti k formátu CAP


Hlavní inovace výstražného systému spočívá v novém formátu výstupů, který je společný pro všechny výstražné a varovné systémy ČHMÚ. Jde o všeobecný výstražný protokol CAP (Common Alerting Protocol), což je zpráva určená k předávání informací o nebezpečných meteorologických a hydrologických jevech a o vyhlášených informacích smogového varovného a regulačního systému (SVRS) při zvýšených koncentracích škodlivých látek v ovzduší formou XML souboru, a to pro území jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP). Více informací ohledně CAP ČHMÚ najdete na:
/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/doc/Dokumentace_CAP.pdf.

Jeho tvar je navržen tak, aby byl v souladu se standardem OASIS CAP v1.2.

Výhodou formátu CAP je možnost vytváření výstupů na míru jednotlivých uživatelů a následné technologické zpracování informací.

Výstupy v novém formátu CAP jsou ke stažení z: www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/bulletiny/XOCZ50_OKPR.

Oblast platnosti výstrah uvedených v souboru ve formátu CAP produkovaném ČHMÚ je vymezena seznamem obcí s rozšířenou působností. Odkaz na každou obec se udává kódem obce dle číselníku CISORP.Úrovně nebezpečí a jejich popis


Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný     B zelená Běžná situace, pravděpodobnost nebezpečných jevů je minimální. Neočekává se překročení kritérií pro vydání výstrahy.
Nízký     N žlutá Počasí je potenciálně nebezpečné. Je předpovídán potenciálně nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo neobvyklý hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.
Vysoký     V oranžová Počasí je nebezpečné. Je pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu, nebo je předpovídán výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti na životech. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.
Extrémní     E červená Počasí je velmi nebezpečné. Je pozorován výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev, nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, vážná zranění, případně ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných hydrologických a/nebo meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba podřídit se nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření.


Kritéria pro vydávání výstražných informací na jednotlivé jevy


Skupina jevů Kód Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Upřesňující informace
I.
MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ TEPLOTY
1 Vysoké teploty N Tmax > 31 °C Vzhledem k možnému přehřátí a dehydrataci organismu v horkých letních dnech s teplotami nad 30 °C doporučujeme: ...více
2 Velmi vysoké teploty V Tmax > 34 °C
3 Extrémně vysoké teploty E Tmax> 37 °C
4 Silný mráz N Tmin < -12 °C, pod 600m
5 Velmi silný mráz V Tmin < -18 °C, pod 600m
6 Extrémní mráz E Tmin < -24 °C, pod 600m

Skupina jevů Kód Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Upřesňující informace
II.
POKLES TEPLOT POD BOD MRAZU
1 Mráz ve vegetačním období N T2m < 0 °C nebo Tpříz < -2, t > 3h, pod 600m Pokles teplot pod bod mrazu působí zejména na jaře škody na vegetaci, prudký pokles teploty může působit velké škody i v zimě ... více
2 Prudký pokles teploty V T(t) – T(t -6 hod.) ≤ -15 °C, T(t) < 0 °C

Skupina jevů Kód Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Upřesňující informace
III.
VÍTR
1 Silný vítr N FmFm> 18 m/s (65 km/h)
NEBO FmFm> 30 m/s (110 km/h) pro vrcholové (exponované) polohy
Nejvíce úrazů způsobených větrem je spojeno s ulámáním velkých větví, nebo i vyvracením stromů a jejich následným pádem na osoby, automobily, málo odolné objekty ...více
2 Velmi silný vítr V FmFm> 24 m/s (85 km/h)
NEBO FmFm> 38 m/s (135 km/h) pro vrcholové (exponované) polohy
3 Extrémně silný vítr E FmFm> 30 m/s (110 km/h)
NEBO FmFm> 45 m/s (160 km/h) pro vrcholové (exponované) polohy

Skupina jevů Kód Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Upřesňující informace
IV.
SNĚHOVÁ POKRÝVKA
1 Nová sněhová pokrývka N E‘ > 7 cm/12h nebo E‘ > 15 cm/24h nebo
E‘ > 25 cm/48h pod 600 m
NEBO E‘ > 15 cm/12h nebo E‘ > 25 cm/24h
nebo E‘ > 40 cm/48h nad 600 m
Intenzivní sněžení, podobně jako slabší sněžení v kombinaci s větrem, se stává omezujícím a nebezpečným povětrnostním jevem. Nová sněhová pokrývka i navátý sníh vedou ke zhoršení sjízdnosti komunikací a ke sněhovým kalamitám, které ovlivňují dopravu všeho druhu ...více
2 Vysoká nová sněhová pokrývka V E‘ > 15 cm/12h nebo E‘ > 25 cm/24h nebo
E‘ > 35 cm/48h pod 600 m
NEBO E‘ > 25 cm/12h nebo E‘ > 40 cm/24h
nebo E‘ > 55 cm/48h nad 600 m
3 Extrémní sněhová pokrývka E E‘ > 25 cm/12h nebo E‘ > 35 cm/24h nebo
E‘ > 55 cm/48h pod 600 m
NEBO E‘ > 40 cm/12h nebo E‘ > 55 cm/24h
nebo E‘ > 80 cm/48h nad 600 m
4 Vysoká celková sněhová pokrývka V E > 50 cm pod 600 m

Skupina jevů Kód Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Upřesňující informace
V.
SNĚHOVÉ SRÁŽKY
1 Silné sněžení* V E‘ > 3 cm/1h nebo E‘ > 6 cm/1 až 3h pod 600 m,
dodatečná kritéria (splněná být nemusí):
FF > 7 m/s, VV < 100 m
Silné sněžení je doprovázeno rychlou tvorbou nové sněhové pokrývky a bývá doprovázeno i zesílením větru a snížením dohlednosti ...více
2 Extrémně silné sněžení* E E‘ > 5 cm/1h nebo E‘ > 10 cm/1 až 3h pod 600 m, FmFm > 20 m/s

Skupina jevů Kód Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Upřesňující informace
VI.
SNĚHOVÉ JEVY
1 Sněhové jazyky N E (prachový) > 5 cm, FF > 7 m/s, pod 800 m Ke vzniku sněhových jazyků, závějí a sněhové bouři dochází při zesílení větru, který víří prachový sníh. Tím dochází i ke snížené dohlednosti (bílá tma) ...více
2 Závěje V E (prachový) > 10 cm, FF > 10 m/s
3 Sněhová bouře E E(prachový) > 15 cm, FF > 15 m/s

Skupina jevů Kód Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Upřesňující informace
VII.
NÁLEDÍ
1 Náledí N N = 1 Náledí je ledová vrstva pokrývající zemský povrch, která vzniká postupným mrznutím (nepřechlazených) kapek deště nebo mrholení na povrchu země ...více

Skupina jevů Kód Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Upřesňující informace
VIII.
LEDOVKA
1 Ledovka N L = 1 Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrznoucího mrholení. Vzniká v případech, kdy ve výšce je teplý vzduch a z něj prší a déšť padá na prochlazený zemský povrch, větve stromů ...více
2 Silná ledovka V L = 1, RR > 2 mm mrznoucích srážek
3 Velmi silná ledovka E L = 1, RR > 7 mm mrznoucích srážek

Skupina jevů Kód Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Upřesňující informace
IX.
NÁMRAZOVÉ
JEVY
1 Mrznoucí mlhy N VV < 200m při T < 0 °C pod 600 m Námrazové jevy často vznikají při mrznoucích mlhách, a to jak na komunikacích, tak i na předmětech, větvích stromů, stožárech, elektrických vedeních ...více
2 Silná námraza V Z = 1, TZ ≥ 3 cm

Skupina jevů Kód Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Upřesňující informace
X.
BOUŘKOVÉ
JEVY
1 Silné bouřky N B = 1 (SB = 1) a předpoklad alespoň jednoho z jevů:
RR ≥ 30 mm/1h
FmFm > 18 m/s (65 km/h) krátkodobě,
izolované škody větrem
souvislá vrstva krup (do 2 cm)
Protože každá bouřka je zpravidla provázena některými doprovodnými projevy (přívalový déšť, nárazový vítr, krupobití, elektrické výboje), jsou bezpečnostní pokyny v tomto textu rozděleny ...více
2** Velmi silné bouřky* V B = 1 (SB = 1) a předpoklad alespoň jednoho z jevů:
RR ≥ 50 mm/1h nebo RR ≥ 70 mm v opakovaných bouřkách,
FmFm > 24 m/s (85 km/h) a velkoplošné škody větrem,
TL > 40 výbojů/5 min,
2 cm < PK < 5 cm
nebo souvislá vrstva krup > 2 cm
3** Extrémně silné bouřky* E B = 1 (SB = 1) a předpoklad alespoň jednoho z jevů:
RR ≥ 70 mm/1h nebo RR ≥ 90 mm v opakovaných bouřkách,
FmFm > 30 m/s (110 km/h) a velkoplošné škody větrem,
TL > 70 výbojů/5 min,
PK ≥ 5 cm

Skupina jevů Kód Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Upřesňující informace
XI.
DEŠŤOVÉ
SRÁŽKY
1 Vydatný déšť N RR > 30 mm/6h nebo
RR > 40 mm/12h nebo
RR > 50 mm/24h nebo
RR > 60 mm/48h
Stupeň nebezpečí v důsledku silného deště vzrůstá s jeho intenzitou a dobou trvání. Od samého počátku způsobuje silný déšť ...více
2** Velmi vydatný déšť V RR > 40 mm/6h nebo
RR > 50 mm/12h nebo
RR > 60 mm/24h nebo
RR > 90 mm/48h při výskytu/očekávání SPA
3** Extrémní srážky* E RR > 50 mm/6h nebo
RR > 60 mm/12h nebo
RR > 80 mm/24h nebo
RR > 120 mm/48h při výskytu SPA/očekávání 3. SPA

Skupina jevů Kód Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Upřesňující informace
XII.
POVODŇOVÉ
JEVY
1** Povodňová bdělost N 1.SPA = 1, resp. dle uvážení hydrologa Velká část české krajiny byla v historii modelována vodou a byla utvářena i povodněmi. Ty jsou ve střední Evropě poměrně běžným jevem. Jen v některých obdobích ...více
2** Povodňová pohotovost V 2.SPA = 1
3** Povodňové ohrožení* E 3.SPA = 1
4** Extrémní povodňové ohrožení* E 3.SPA = 1, NL ≥ 50 l.p.

Skupina jevů Kód Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Upřesňující informace
XIII.
DOTOK
1** Povodňová bdělost N 1.SPA = 1, resp. dle uvážení hydrologa O dotoku hovoříme v případech, kdy vrchol povodňové vlny již prošel korytem řeky po celé její délce, a ve všech úsecích toku jsou zaznamenávány poklesy vodních hladin. V horních úsecích toku již hladina většinou poklesla pod úroveň 1. SPA ...více
2** Povodňová pohotovost V 2.SPA = 1
3** Povodňové ohrožení E 3.SPA = 1
4** Extrémní povodňové ohrožení E 3.SPA = 1, NL ≥ 50 l.p.

Skupina jevů Kód Nebezpečný jev Intenzita
jevu
Kritéria pro vydání Upřesňující informace
XIV.
POŽÁRY
1 Nebezpečí požárů N Požární riziko středně vysoké K přírodním požárům dochází často periodicky v období sucha, vysokých letních teplot, nízké vlhkosti vzduchu a při větrném počasí ...více
2 Vysoké nebezpečí požárů V Požární riziko vysoké


Vysvětlivky


*   - jevy, na které se vydává výstražná informace na jejich výskyt (P=100%)

** - výstraha předpovědní povodňové služby ČHMÚ


šedá barva u intenzity jevu – jev může nabývat dvou barev (snížení rizika při pravděpodobnosti jevu < 50 %)Zkratka Význam Jednotka
B bouřka [-]
BL blesky [blesky/km2]
E celková sněhová pokrývka [cm]
E‘ nový sníh [cm]
FF rychlost větru [m/s]
FmFm nárazy větru [m/s]
L ledovka -
N náledí [-]
NL N-letost -
PK průměr krup [cm]
RR srážky [mm]
Zkratka Význam Jednotka
SB silná bouřka -
SPA stupeň povodňové aktivity -
T teplota [°C]
T2m teplota ve 2m [°C]
Tmax maximální teplota ve 2m [°C]
Tmin minimální teplota ve 2m [°C]
Tpriz. přízemní teplota [°C]
TL součet všech bleskových výbojů -
TZ tloušťka námrazy [cm]
VV dohlednost [m]
Z námraza -