SIVS - PožáryVšeobecná charakteristika


K přírodním požárům dochází často periodicky v období sucha, vysokých letních teplot, nízké vlhkosti vzduchu a při větrném počasí. Riziko požárů významně ovlivňuje stav a typ porostů (včetně jejich odolnosti proti ohni) a podmínky pro jejich vznícení. Mezi nejčastější příčiny vzniku požárů patří lidská neopatrnost při manipulaci s ohněm a zapálení vegetace jiskrou od dopravní techniky. Požáry mohou vzniknout i při úderu blesku, zejména při bouřkách s četnými bleskovými výboji je nebezpečí vzniku požáru zvýšené.
Nebezpečí požárů je výslednicí více faktorů, které mají vliv na vznik, šíření, obtížnost protipožárního zásahu a škody, které způsobí. Patří mezi ně topografické atributy, vlastnosti hořících předmětů a porostu a povětrnostní podmínky, stejně jako náhodné faktory (například žhářství). Mnohé z nich jsou obtížně kvantifikovatelné. Proto jsou celosvětově využívány pro posouzení nebezpečí požárů jen jednoduché indexy nebezpečí požárů, hodnotící teplotu a vlhkost vzduchu, rychlost větru a suchost krajiny. Jsou využívány jednoduché stupnice požárního nebezpečí (nejčastěji 1-5 nebo 1-6), které ukazují následky požáru vegetace, pokud by došlo ke vznícení vegetace.
Vzniklé požáry se za suchého, teplého a větrného počasí šíří často velkou rychlostí. Kromě toho, že shoří vegetace a mohou být poškozeny stavby, dochází často i k úmrtím lidí.Naměřené extrémy v České republice


V minulosti bylo zaznamenáváno velké množství přírodních požárů, jejichž příčinou bylo využívání parních lokomotiv. V posledních 50 letech bylo nejvíce přírodních požárů zaznamenáno v důsledku kombinace vhodného „požárního” počasí a dlouhotrvajícího sucha. Nejvíce přírodních požárů (nad 10000 za rok) se vyskytlo v letech 1992, 1998, 2000, 2007, 2011, 2012, 2015, 2018 a 2019.
Například ve velmi suchém a horkém červenci a srpnu 2015 došlo k téměř 6000 výjezdů hasičů, u 22 z nich byl vyhlášen 3. stupeň poplachu, což znamená, že se na jeho likvidaci podílelo více než 10 jednotek hasičů a u 6 dokonce zvláštní stupeň poplachu - zde byla vyžádána i mezikrajská pomoc.
K největšímu lesnímu požáru došlo u Bzence v oblasti „Moravské Sahary” s výměrou 174 ha v květnu 2012. Požár se podařilo zvládnout jen díky enormnímu nasazení hasičů a odpovídající techniky. Zásahu se zúčastnilo 208 hasičských jednotek, 1500 osob, 3 vrtulníky, 3 letadla a 1 speciální tank, a bylo při něm spotřebováno 22 tisíc m3 vody.Vydávání výstražných informací SIVS


Výstražná informace na Nebezpečí požárů, resp. na Vysoké nebezpečí požárů se vydává, jestliže požární riziko počítané na základě suchosti krajiny, modelové předpovědi srážek, teploty a vlhkosti vzduchu a rychlosti větru je středně vysoké, resp. vysoké.Možné škody a doporučení k eliminaci vlivů


Kdykoli při suchém počasí a také je-li vydána výstraha na nebezpečí požárů, je nutno chovat se tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru:


Zpět