Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.03.2023 03:39 SEČ


Základní údaje
Kód: PKZND
Identifikace ISKO: 1487
Lokalita: Konstantinovy Lázně
Typ měřicího programu: Měření aktivními samplery
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
 
E-mail: tomas.fory@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 4 SO₂ [oxid siřičitý] PD [Pasivní dosimetr] THOR [thorinová spektrofotometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 14d 17.06.2003 15.06.2004
1 1 4 NO₂ [oxid dusičitý] PD [Pasivní dosimetr] GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 14d 17.06.2003 15.06.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ - pob.Ostrava-laboratoř
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596900263
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
 
E-mail: daniel.hladky@chmi.cz