Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: PKZN
Název: Konstantinovy Lázně
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Plzeňský
Okres: Tachov
Obec (ZÚJ): Konstantinovy Lázně
Klasifikace
Zkratka: B/S/RN
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná;přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
 
E-mail: tomas.fory@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 53´ 5.088" sš 12° 58´ 33.369" vd
Nadmořská výška: 522 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive PKZND Měření aktivními samplery
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 17.06.2003 Datum zániku: 15.06.2004

Mapa umístění lokality