Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Měřicí přístroje: PKZND, SO₂

Aktualizováno: 11.01.2023 08:28 SEČ


Datum zahájení Datum ukončení Typ měřicího přístroje Číslo přístroje Poznámka
17.06.2003 15.06.2004 Radiello, pasivní dozimetr 4