Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód: LLIMA
Identifikace ISKO: 1016
Lokalita: Liberec-město
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. h - do 30.4.06 přístroj č.45, od 1.5.06 přístroj č.41;T2m - do 30.4.06 přístroj č. 40, od 1.5.06 přístroj č. 41 PM10 - do 31.7.03 přístroj č.24, od 1.8.03 přístroj č.26 Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
L1 D1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 08.07.2015
L1 D1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.12.1992 31.12.2003
L1 D1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 10min 01.10.2004 08.07.2015
L1 D1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 08.07.2015
L1 D1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.12.1992 31.12.2003
L1 D1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 08.07.2015
L1 D1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.12.1992 31.12.2003
L1 D1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 08.07.2015
L1 D1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.12.1992 31.12.2003
L1 D1 20 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
L1 D1 20 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 09.03.1993 31.12.2003
L1 D1 22 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 08.07.2015
L1 D1 22 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.12.2003
L1 D1 26 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 08.07.2015
L1 D1 26 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.09.2003 31.12.2003
L1 D1 26 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 08.07.2015
L1 D1 26 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 20.10.1995 31.12.2003
L1 D1 24 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.12.1992 19.10.1995
L1 D1 28 BZN [benzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 01.07.2004
L1 D1 29 BZN [benzen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 02.07.2004 31.12.2012
L1 D1 28 BZN [benzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.11.2003 31.12.2003
L1 D1 28 TLN [toluen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 01.07.2004
L1 D1 29 TLN [toluen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 02.07.2004 31.12.2012
L1 D1 28 TLN [toluen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.11.2003 31.12.2003
L1 D1 28 EBZN [etylbenzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 02.07.2004
L1 D1 29 EBZN [etylbenzen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 02.07.2004 31.12.2012
L1 D1 28 EBZN [etylbenzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.11.2003 31.12.2003
L1 D1 28 MPXY [m,p-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 02.07.2004
L1 D1 28 MPXY [m,p-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.11.2003 31.12.2003
L1 D1 28 OXY [o-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 01.07.2004
L1 D1 29 OXY [o-xylen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 02.07.2004 31.12.2012
L1 D1 28 OXY [o-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.11.2003 31.12.2003
L1 D1 29 MXY [m-xylen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 02.07.2004 31.12.2012
L1 D1 29 PXY [p-xylen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
L1 D1 38 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.05.2006
L1 D1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.06.2006 08.07.2015
L1 D1 38 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.09.2003 31.12.2003
L1 D1 38 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 31.05.2006
L1 D1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.06.2006 08.07.2015
L1 D1 38 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.05.2006
L1 D1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.06.2006 08.07.2015
L1 D1 38 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.09.2003 31.12.2003
L1 D1 38 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 31.05.2006
L1 D1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.06.2006 08.07.2015
L1 D1 38 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.05.2006
L1 D1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 08.07.2015
L1 D1 38 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 31.05.2006
L1 D1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2007 08.07.2015
L1 D1 38 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.05.2006
L1 D1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 08.07.2015
L1 D1 38 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 31.05.2006
L1 D1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2007 08.07.2015
L1 D1 46 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2009
L1 D1 46 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.09.2003 31.12.2003
L1 D1 41 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 08.07.2015
L1 D1 45 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.09.2003 31.12.2003
L1 D1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 08.07.2015
L1 D1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.05.1998 31.12.2003
L1 D1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.10.2004 08.07.2015
L1 D1 41 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 08.07.2015
L1 D1 40 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.09.2003 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 (L1) ČHMÚ-pob.Ústí n/Labem AIM
pošt. přihrádka 2
400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 (D1) ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz