Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: LLIM
Název: Liberec-město
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Obec (ZÚJ): Liberec
Klasifikace
Zkratka: B/U/RC
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná;obchodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Náchodská
Liberec
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 45´ 53.778" sš 15° 3´ 14.029" vd
Nadmořská výška: 350 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: vícepodlažní. zástavba (sídliště)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
V centru města uprostřed zástavby, mimo přímé ovlivnění dopravou.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive LLIMA Automatizovaný měřicí program
inactive LLIMd Měření pasivními dosimetry
inactive LLIMD Měření aktivními samplery
inactive LLIMP Měření PAHs
inactive LLIM0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 08.12.1992 Datum zániku: 10.07.2015

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality