Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ALEGA
Lokalita: Praha 2-Legerova (hot spot)
Pořadí Datum Hodnota
1 19.01.2019 00:00 52,9
2 20.01.2019 00:00 58,5
3 21.01.2019 00:00 79,0
4 22.01.2019 00:00 89,1
5 23.01.2019 00:00 76,8
6 24.01.2019 00:00 54,8
7 25.01.2019 00:00 61,8
8 02.02.2019 00:00 51,2
9 15.02.2019 00:00 63,5
10 16.02.2019 00:00 72,2
11 17.02.2019 00:00 87,0
12 18.02.2019 00:00 107,9
13 19.02.2019 00:00 52,2
14 24.02.2019 00:00 57,7
15 27.02.2019 00:00 54,8
16 03.04.2019 00:00 50,2
17 09.04.2019 00:00 54,5
18 22.10.2019 00:00 63,7
19 23.10.2019 00:00 72,6
20 24.10.2019 00:00 59,6
21 31.10.2019 00:00 59,1
22 20.11.2019 00:00 59,1
23 18.12.2019 00:00 56,4
24 19.12.2019 00:00 76,8
25 20.12.2019 00:00 52,0