Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 13.05.2023 04:40 SELČ


Základní údaje
Kód: ALEGA
Identifikace ISKO: 1483
Lokalita: Praha 2-Legerova (hot spot)
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Cíl měřicího programu
využití při operativním řízení a regulaci (SVRS), určení nejvyšší konc. znečisťující látky v oblasti
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner typu Hot Spot (klimatizovaný)
Poznámka
Bezprostředně u komunikace s velmi hustým provozem.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 94 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
1 1 94 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
1 1 94 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
1 1 95 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
1 1 88 PM 1 [jemné částice PM1] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2016
1 1 88 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 16.02.2011
1 1 88 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 19.02.2011
1 1 19 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.08.2003 31.12.2003
1 1 19 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.08.2003 31.12.2003
1 1 19 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.08.2003 31.12.2003
1 1 20 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.08.2003 31.12.2003
1 1 30 BZN [benzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 30 BZN [benzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 12.09.2003 31.12.2003
1 1 30 TLN [toluen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 30 TLN [toluen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 12.09.2003 31.12.2003
1 1 30 EBZN [etylbenzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2009
1 1 30 EBZN [etylbenzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 14.11.2003 31.12.2003
1 1 30 MPXY [m,p-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2009
1 1 30 MPXY [m,p-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 12.09.2003 31.12.2003
1 1 30 OXY [o-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2009
1 1 30 OXY [o-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 14.11.2003 31.12.2003
1 1 52 NSVin [počet malých vozidel projíždějících do centra] - OPEL [optoelekronická metoda] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 06.08.2004 30.11.2010
1 1 52 NMVin [počet středně velkých vozidel projíždějících do centra] - OPEL [optoelekronická metoda] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 06.08.2004 30.11.2010
1 1 52 NBVin [počet velkých vozidel projíždějících do centra] - OPEL [optoelekronická metoda] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 06.08.2004 30.11.2010
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - Libuš AIM
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033467
 
E-mail: jan.silhavy@chmi.cz