Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TOVKA
Lokalita: Opava-Kateřinky
Pořadí Datum Hodnota
1 20.01.2019 00:00 90,8
2 21.01.2019 00:00 98,2
3 22.01.2019 00:00 105,6
4 23.01.2019 00:00 84,3
5 30.01.2019 00:00 72,8
6 05.02.2019 00:00 53,1
7 06.02.2019 00:00 50,7
8 19.02.2019 00:00 51,1
9 25.02.2019 00:00 55,8
10 01.03.2019 00:00 69,7
11 02.03.2019 00:00 56,5
12 23.10.2019 00:00 52,7
13 25.10.2019 00:00 63,3
14 31.10.2019 00:00 64,5
15 20.11.2019 00:00 58,2
16 21.11.2019 00:00 56,8
17 25.11.2019 00:00 68,1