Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód: TOVKA
Identifikace ISKO: 1186
Lokalita: Opava-Kateřinky
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu, EUROAIRNET, IRIS
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
SPM a PM10 - interval: prováděny 3hod odběry, ukládány jako 30min hodnoty od 30. 5. 1994 do 11. 3. 2003. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
L1 D1 94 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
L1 D1 94 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
L1 D1 94 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
L1 D1 96 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2011
L1 D1 25 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 15.06.2015
L1 D1 25 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2004
L1 D1 97 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ano Ano 0 N N A N N N 1h 18.11.2004
L1 D1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ano Ano 0 N N A N N N 1h 07.03.2011
L1 D1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2015
L1 D1 97 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 N N A N N N 1h 18.11.2004
L1 D1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
L1 D1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 25.01.1994 31.12.2003
L1 D1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 10min 01.01.2004 31.12.2012
L1 D1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 25.01.1994 31.12.2003
L1 D1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 25.01.1994 31.12.2003
L1 D1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 25.01.1994 31.12.2003
L1 D1 20 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 26.10.1995 31.12.2002
L1 D1 26 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 21.10.1995 31.12.2003
L1 D1 24 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 25.01.1994 20.10.1995
L1 D1 47 RAD_A [RAD_A] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 14.03.2017
L1 D1 47 RAD_A [RAD_A] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 14.03.2017
L1 D1 47 RAD_B [RAD_B] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 14.03.2017
L1 D1 47 RAD_B [RAD_B] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 14.03.2017
L1 D1 47 RAD_C [RAD_C] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 14.03.2017
L1 D1 47 RAD_C [RAD_C] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 10min 08.01.2004 14.03.2017
L1 D1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 18.11.2004 08.06.2015
L1 D1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 10min 18.11.2004 08.06.2015
L1 D1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 18.11.2004 08.06.2015
L1 D1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 10min 18.11.2004 08.06.2015
L1 D1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 08.06.2015
L1 D1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2008 08.06.2015
L1 D1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 08.06.2015
L1 D1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2008 08.06.2015
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 (L1) ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM - OS
K Myslivně 3/2182
708 00 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 228
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 (D1) ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
K Myslivně 3/2182
708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz