Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UULMA
Lokalita: Ústí n.L.-město
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2019 00:00 61,6
2 20.01.2019 00:00 60,5
3 21.01.2019 00:00 71,9
4 22.01.2019 00:00 90,8
5 23.01.2019 00:00 87,2
6 24.01.2019 00:00 60,0
7 26.01.2019 00:00 50,5
8 02.02.2019 00:00 53,3
9 05.02.2019 00:00 60,0
10 16.02.2019 00:00 72,2
11 17.02.2019 00:00 93,5
12 18.02.2019 00:00 94,8
13 19.02.2019 00:00 97,3
14 24.02.2019 00:00 53,9
15 25.02.2019 00:00 57,0
16 27.02.2019 00:00 54,0
17 28.02.2019 00:00 55,2
18 03.04.2019 00:00 52,2
19 24.10.2019 00:00 66,1