Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.07.2024 08:09 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: UULM
Název: Ústí n.L.-město
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Obec (ZÚJ): Ústí nad Labem
Klasifikace
Zkratka: B/U/RC
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná;obchodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Dlouhá
400 01 Ústí n. Labem
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 39´ 39.941" sš 14° 2´ 35.027" vd
Nadmořská výška: 147 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zástavba admin., obchod. a bytovými objekty
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Prostranství mezi budovami - rovina - okolo travnatá plocha, místní komunikace (parkovací místa) ve vnitrobloku. Městská frekventovaná komunikace je ve vzdálenosti 110 až 170 m (S až V).
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active UULMA Automatizovaný měřicí program
inactive UULMd Měření pasivními dosimetry
active UULMD Měření aktivními samplery
active UULMX Měření ultrafine particles
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.2005 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality