Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: ULOMA
Lokalita: Lom
Pořadí Datum Hodnota
1 19.01.2019 00:00 53,8
2 20.01.2019 00:00 86,2
3 21.01.2019 00:00 53,9
4 22.01.2019 00:00 88,0
5 23.01.2019 00:00 74,3
6 24.01.2019 00:00 62,6
7 02.02.2019 00:00 59,7
8 05.02.2019 00:00 62,8
9 08.02.2019 00:00 82,9
10 15.02.2019 00:00 52,1
11 17.02.2019 00:00 65,9
12 18.02.2019 00:00 69,8
13 19.02.2019 00:00 57,2
14 24.02.2019 00:00 74,6
15 25.02.2019 00:00 51,0
16 08.04.2019 00:00 64,9
17 18.04.2019 00:00 55,1
18 20.04.2019 00:00 61,5
19 29.07.2019 00:00 54,0
20 28.08.2019 00:00 50,5
21 29.08.2019 00:00 56,7
22 23.09.2019 00:00 54,3
23 08.10.2019 00:00 57,8
24 20.10.2019 00:00 52,5
25 21.10.2019 00:00 83,1
26 22.10.2019 00:00 56,9
27 23.10.2019 00:00 61,3
28 24.10.2019 00:00 133,5
29 01.11.2019 00:00 75,9
30 02.11.2019 00:00 59,2
31 03.11.2019 00:00 55,9
32 11.12.2019 00:00 56,1
33 12.12.2019 00:00 69,0
34 18.12.2019 00:00 56,3
35 30.12.2019 00:00 59,0