Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 10.10.2023 04:38 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: ULOM
Název: Lom
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Obec (ZÚJ): Mariánské Radčice
Klasifikace
Zkratka: B/R/IN-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: průmyslová;přírodní
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 35´ 8.757" sš 13° 40´ 24.305" vd
Nadmořská výška: 265 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Stanice je umístěna na otevřené ploše v podhůří Krušných hor. Velká louka ohraničená stromy bez zástavby a dopravy v nejbližším okolí. Topení v okolí: lokální vytápění - obec Lom (300 m SZ), Mariánské Radčice (JZ), Louka u Litvínova (Z) Významný zdroj znečištění: Lom Bílina (800 m směr 90 – 160°), rafinérie Záluží u Mostu (4 km JZ), elektrárna Ledvice (JV).
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active ULOMA Automatizovaný měřicí program
inactive ULOMM Manuální měřicí program
active ULOMX Měření ultrafine particles
active ULOM0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 31.10.2004 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality