Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MPl
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PPMOA
Lokalita: Plzeň - mobil
Pořadí Datum Hodnota
1 25.01.2018 06:00 51,2
2 08.02.2018 06:00 89,0
3 14.02.2018 06:00 57,8
4 19.02.2018 06:00 60,9
5 20.02.2018 06:00 50,7
6 02.03.2018 06:00 61,6
7 03.03.2018 06:00 69,5
8 04.03.2018 06:00 81,5
9 05.03.2018 06:00 63,4
10 06.03.2018 06:00 64,1
11 25.03.2018 06:00 53,8
12 26.03.2018 06:00 56,7
13 06.10.2018 06:00 54,7
14 09.10.2018 06:00 59,8
15 12.10.2018 06:00 51,8
16 17.10.2018 06:00 68,1
17 18.10.2018 06:00 87,0
18 19.10.2018 06:00 78,8
19 02.11.2018 06:00 54,8
20 28.11.2018 06:00 58,1
21 29.11.2018 06:00 53,6