Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.03.2023 03:39 SEČ


Základní údaje
Kód: PPMOA
Identifikace ISKO: 1464
Lokalita: Plzeň - mobil
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Správa informačních technologií (SIT) města Plzně
Dominikánská 4
301 00 Plzeň
Tel.: 378035136
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
neurčeno
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Podle potřeb města. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány. . Dne 6.5.2009 byl na stanici instalován prachoměr GRIMM #180 pro doplňkové nesouvislé měření PM10, PM2,5 a PM1.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 93 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 93 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2004
1 1 94 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
1 1 94 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
1 1 94 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
1 1 95 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 96 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
1 1 88 PM 1 [jemné částice PM1] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A A A 1h 15.05.2012
1 1 88 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A A A 1h 15.05.2012
1 1 88 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A A A 1h 15.05.2012
1 1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 16.11.2006
1 1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 16.11.2006
1 1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 16.11.2006
1 1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 16.11.2006
1 1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 16.11.2006
1 1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 16.11.2006
1 1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 16.11.2006
1 1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 16.11.2006
1 1 41 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 41 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 41 T10m [teplota 10m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 66 NSVin [počet malých vozidel projíždějících do centra] - MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 12.10.2006
1 1 66 NMVin [počet středně velkých vozidel projíždějících do centra] - MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 12.10.2006
1 1 66 NBVin [počet velkých vozidel projíždějících do centra] - MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 12.10.2006
1 1 66 NEBVin [počet extravelkých vozidel projíždějících do centra] - MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 12.10.2006
1 1 66 NSVout [počet malých vozidel projíždějících z centra] - MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 12.10.2006
1 1 66 NMVout [počet středně velkých vozidel projíždějících z centra] - MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 12.10.2006
1 1 66 NBVout [počet velkých vozidel projíždějících z centra] - MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 12.10.2006
1 1 66 NEBVout [počet extravelkých vozidel projíždějících z centra] - MSZ [mikrovlnný senzor] NV Ne Ano 0 N N N N N N 1h 12.10.2006
1 1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.2000 31.12.2003
1 1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.2000 31.12.2003
1 1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.2000 31.12.2003
1 1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.2000 31.12.2003
1 1 20 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.2000 31.12.2003
1 1 22 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.2000 31.12.2003
1 1 26 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 14.05.2012
1 1 26 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.2000 31.12.2003
1 1 28 BZN [benzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.12.2006 31.12.2014
1 1 28 TLN [toluen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.12.2006 31.12.2014
1 1 28 EBZN [etylbenzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.12.2006 31.12.2009
1 1 28 MPXY [m,p-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.12.2006 31.12.2009
1 1 28 OXY [o-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.12.2006 31.12.2009
1 1 37 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 16.11.2006
1 1 37 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.2000 31.12.2003
1 1 37 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 16.11.2006
1 1 37 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 16.11.2006
1 1 37 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.2000 31.12.2003
1 1 37 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 16.11.2006
1 1 37 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 16.11.2006
1 1 37 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 16.11.2006
1 1 41 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.2000 31.12.2003
1 1 41 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.2000 31.12.2003
1 1 41 T10m [teplota 10m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.2000 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
 
E-mail: tomas.fory@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
 
E-mail: tomas.fory@chmi.cz