Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: SKLSA
Lokalita: Kladno-Švermov
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2018 06:00 59,1
2 21.01.2018 06:00 54,8
3 25.01.2018 06:00 51,4
4 26.01.2018 06:00 75,5
5 27.01.2018 06:00 80,4
6 06.02.2018 06:00 54,0
7 07.02.2018 06:00 59,9
8 08.02.2018 06:00 90,6
9 09.02.2018 06:00 98,5
10 10.02.2018 06:00 72,2
11 13.02.2018 06:00 66,0
12 14.02.2018 06:00 92,2
13 15.02.2018 06:00 63,0
14 17.02.2018 06:00 71,4
15 19.02.2018 06:00 64,2
16 20.02.2018 06:00 79,8
17 21.02.2018 06:00 69,7
18 22.02.2018 06:00 51,7
19 23.02.2018 06:00 71,4
20 27.02.2018 06:00 67,9
21 28.02.2018 06:00 57,2
22 01.03.2018 06:00 70,0
23 02.03.2018 06:00 75,9
24 03.03.2018 06:00 87,6
25 04.03.2018 06:00 109,4
26 05.03.2018 06:00 76,6
27 24.03.2018 06:00 65,8
28 25.03.2018 06:00 74,5
29 26.03.2018 06:00 68,0
30 30.04.2018 06:00 56,5
31 05.10.2018 06:00 51,2
32 06.10.2018 06:00 51,6
33 09.10.2018 06:00 62,7
34 10.10.2018 06:00 51,0
35 11.10.2018 06:00 54,4
36 12.10.2018 06:00 62,4
37 13.10.2018 06:00 56,9
38 15.10.2018 06:00 62,4
39 16.10.2018 06:00 63,1
40 17.10.2018 06:00 77,0
41 18.10.2018 06:00 102,3
42 19.10.2018 06:00 50,5
43 21.10.2018 06:00 54,8
44 01.11.2018 06:00 60,6
45 04.11.2018 06:00 54,0
46 05.11.2018 06:00 60,8
47 06.11.2018 06:00 73,4
48 07.11.2018 06:00 80,5
49 08.11.2018 06:00 73,6
50 11.11.2018 06:00 59,5
51 14.11.2018 06:00 52,0
52 15.11.2018 06:00 76,6
53 16.11.2018 06:00 70,0
54 17.11.2018 06:00 71,1
55 22.11.2018 06:00 62,6
56 27.11.2018 06:00 63,0
57 28.11.2018 06:00 113,0
58 29.11.2018 06:00 81,2
59 01.12.2018 06:00 84,6
60 05.12.2018 06:00 82,5
61 06.12.2018 06:00 59,1
62 13.12.2018 06:00 55,4
63 14.12.2018 06:00 57,6
64 18.12.2018 06:00 55,5
65 19.12.2018 06:00 59,2