Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 10.10.2023 04:38 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: SKLS
Název: Kladno-Švermov
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Obec (ZÚJ): Kladno
Klasifikace
Zkratka: B/U/RI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná;průmyslová
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Havlíčkovo nám.
Kladno
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033467
 
E-mail: jan.silhavy@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 10´ 2.682" sš 14° 6´ 21.771" vd
Nadmořská výška: 219 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Stanice je umístěna na náměstí, poblíž nízkopodlažní bytové zástavby s četnými lokálními topeništi. V blízkosti stanice parkují automobily. Hlavní komunikace je vzdálena asi 80m.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active SKLSA Automatizovaný měřicí program
active SKLSP Měření PAHs
active SKLS0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 10.02.1999 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality