Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TOVKA
Lokalita: Opava-Kateřinky
Pořadí Datum Hodnota
1 09.01.2018 06:00 59,8
2 14.01.2018 06:00 54,9
3 21.01.2018 06:00 65,5
4 22.01.2018 06:00 82,5
5 27.01.2018 06:00 62,7
6 06.02.2018 06:00 77,7
7 07.02.2018 06:00 124,9
8 08.02.2018 06:00 85,6
9 09.02.2018 06:00 120,4
10 10.02.2018 06:00 76,2
11 11.02.2018 06:00 50,2
12 14.02.2018 06:00 67,5
13 15.02.2018 06:00 51,5
14 17.02.2018 06:00 57,8
15 18.02.2018 06:00 53,9
16 19.02.2018 06:00 105,3
17 20.02.2018 06:00 98,0
18 21.02.2018 06:00 59,7
19 22.02.2018 06:00 50,0
20 23.02.2018 06:00 59,2
21 26.02.2018 06:00 53,4
22 28.02.2018 06:00 71,8
23 01.03.2018 06:00 135,2
24 02.03.2018 06:00 135,0
25 03.03.2018 06:00 101,4
26 04.03.2018 06:00 113,2
27 05.03.2018 06:00 63,3
28 06.03.2018 06:00 109,3
29 24.03.2018 06:00 67,5
30 09.10.2018 06:00 50,4
31 10.10.2018 06:00 53,5
32 12.10.2018 06:00 62,2
33 13.10.2018 06:00 50,8
34 16.10.2018 06:00 58,4
35 17.10.2018 06:00 70,1
36 19.10.2018 06:00 93,0
37 01.11.2018 06:00 64,3
38 02.11.2018 06:00 53,6
39 08.11.2018 06:00 59,0
40 18.11.2018 06:00 68,7
41 19.11.2018 06:00 54,5
42 20.11.2018 06:00 56,1
43 22.11.2018 06:00 81,6
44 23.11.2018 06:00 50,9
45 28.11.2018 06:00 77,0
46 05.12.2018 06:00 54,2
47 13.12.2018 06:00 59,0
48 18.12.2018 06:00 69,6