Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UULKA
Lokalita: Ústí n.L.-Kočkov
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 63,1
2 27.01.2018 06:00 57,2
3 08.02.2018 06:00 57,0
4 09.02.2018 06:00 61,4
5 10.02.2018 06:00 56,1
6 02.03.2018 06:00 55,0
7 03.03.2018 06:00 66,1
8 04.03.2018 06:00 68,3
9 05.03.2018 06:00 59,6
10 17.10.2018 06:00 56,1
11 18.10.2018 06:00 64,9
12 07.11.2018 06:00 52,2
13 17.12.2018 06:00 52,8