Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 23.12.2021 03:43 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UULK
Název: Ústí n.L.-Kočkov
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Obec (ZÚJ): Ústí nad Labem
Klasifikace
Zkratka: B/S/RN
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná;přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Kočkovská 18
400 11 Ústí n. Labem
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 41´ 0.690" sš 14° 2´ 28.302" vd
Nadmořská výška: 367 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%)
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Svah nad budovou pobočky, severní okraj města, otevřený do podkrušnohorské kotliny. na severním okraji města. Lokální topeniště jsou situovány S až JV směrem (od 300 m) a také směrem JV až Z (od 100 m). Místní komunikace se zvyšující intenzitou (150 m), městská objízdná komunikace (500 m) a dálnice D8 (5km) směr Dresden.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active UULKA Automatizovaný měřicí program
inactive UULKD Měření pasivními dosimetry a aktivními samplery
inactive UULKM Manuální měřicí program
inactive UULKP Měření PAHs
inactive UULKT Měření těžkých kovů v SPM
active UULK0 Měření těžkých kovů v PM10
inactive UULK5 Měření těžkých kovů v PM2.5
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.12.1973 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality