Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 22.07.2022 04:43 SELČ


Základní údaje
Kód: UULKM
Identifikace ISKO: 247
Lokalita: Ústí n.L.-Kočkov
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-pob. Ústí n. Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná), vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
PM10 je souběžně měřena na měřícím programu UULK0. Jiný typ přístroje, odb. interval.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 1 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1973 31.03.2005
2 2 2 SO₂ [oxid siřičitý] - IC [iontová chromatografie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.12.2003 30.06.2007
1 1 0 SOₓ [suma oxidů síry] - TRB [turbidimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1977 01.01.1993
3 3 5 NO₂ [oxid dusičitý] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.04.2003 30.06.2007
3 3 5 NO₂ [oxid dusičitý] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m³ Ano Ne 1 A N N N N N 1d 01.01.2005 30.06.2007
1 1 5 NOₓ [oxidy dusíku] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1992 31.03.2003
1 1 9 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.01.2004 31.12.2010
1 1 9 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.06.2003 15.12.2010
1 1 6 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1977 31.05.2003
1 1 0 H₂S [sirovodík] - SP-H2S [spektrofotometrie pro H2S] µg/m³ Ne Ne 1 N N N N N N 1d 01.01.1977 31.12.1977
1 1 0 H₂S [sirovodík] - SP-H2S [spektrofotometrie pro H2S] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1977 31.12.1980
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-pobočka Ústi n/Labem
Kočkovská 18
40011 Ústi n/Labem
Tel.: 472706050
 
E-mail: petra.mrazova@chmi.cz
Laboratoř č. 2 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Laboratoř č. 3 ČHMÚ- pob. Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421059/43
 
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kočkovská 18
40011 Ústi nad Labem
Tel.: 472 706 050
 
E-mail: petra.mrazova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 ČHMÚ - Libuš CLI
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033461
 
E-mail: eva.chalupnickova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 3 ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421043
 
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz