Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kód měřicího programu: PSTAM
Lokalita: Staňkov
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 63,0
2 07.02.2018 06:00 51,0
3 08.02.2018 06:00 74,0
4 14.02.2018 06:00 57,0
5 23.02.2018 06:00 51,0
6 27.02.2018 06:00 75,0
7 28.02.2018 06:00 59,0
8 01.03.2018 06:00 72,0
9 02.03.2018 06:00 79,0
10 03.03.2018 06:00 77,0
11 04.03.2018 06:00 80,0
12 05.03.2018 06:00 59,0
13 06.03.2018 06:00 56,0
14 25.03.2018 06:00 57,0
15 03.04.2018 06:00 81,0
16 04.04.2018 06:00 73,0
17 09.04.2018 06:00 66,0
18 10.04.2018 06:00 61,0
19 12.04.2018 06:00 57,0
20 19.04.2018 06:00 59,0
21 20.04.2018 06:00 59,0
22 25.04.2018 06:00 65,0
23 29.04.2018 06:00 53,0
24 30.04.2018 06:00 71,0
25 02.05.2018 06:00 51,0
26 17.10.2018 06:00 53,0
27 18.10.2018 06:00 64,0
28 19.10.2018 06:00 77,0
29 01.11.2018 06:00 59,0
30 02.11.2018 06:00 75,0
31 06.11.2018 06:00 52,0
32 28.11.2018 06:00 52,0