Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: PSTA
Název: Staňkov
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Plzeňský
Okres: Domažlice
Obec (ZÚJ): Staňkov
Klasifikace
Zkratka: B/S/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
 
E-mail: tomas.fory@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 33´ 9.226" sš 13° 4´ 2.757" vd
Nadmořská výška: 362 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zemědělská půda, převažuje orná půda
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Samostatná budka na travnaté ploše mezi zástavbou vilové čtvrti.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive PSTAD Měření aktivními samplery
active PSTAM Manuální měřicí program
active PSTAP Měření PAHs
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.07.2003 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality