Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: BLOCM
Lokalita: Lovčice
Pořadí Datum Hodnota
1 22.01.2018 06:00 50,6
2 23.01.2018 06:00 61,9
3 26.01.2018 06:00 51,3
4 27.01.2018 06:00 57,7
5 07.02.2018 06:00 67,6
6 08.02.2018 06:00 58,8
7 09.02.2018 06:00 71,0
8 16.02.2018 06:00 58,3
9 19.02.2018 06:00 56,4
10 20.02.2018 06:00 77,8
11 21.02.2018 06:00 52,0
12 02.03.2018 06:00 97,8
13 03.03.2018 06:00 87,0
14 04.03.2018 06:00 78,9
15 05.03.2018 06:00 52,1
16 07.03.2018 06:00 55,0
17 19.10.2018 06:00 75,4
18 02.11.2018 06:00 50,5
19 08.11.2018 06:00 51,7
20 09.11.2018 06:00 50,5
21 18.11.2018 06:00 60,8
22 19.11.2018 06:00 52,1
23 20.11.2018 06:00 51,0
24 18.12.2018 06:00 54,2
25 21.12.2018 06:00 61,5