Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: BLOC
Název: Lovčice
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Obec (ZÚJ): Lovčice
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská;přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 4´ 7.495" sš 17° 4´ 14.615" vd
Nadmořská výška: 245 m
Doplňující údaje
Terén: vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%)
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive BLOCD Měření aktivními samplery
active BLOCM Manuální měřicí program
inactive BLOCP Měření PAHs
inactive BLOC0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.2001 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality