Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UULMA
Lokalita: Ústí n.L.-město
Pořadí Datum Hodnota
1 23.01.2018 06:00 76,0
2 26.01.2018 06:00 70,8
3 27.01.2018 06:00 76,3
4 07.02.2018 06:00 60,7
5 08.02.2018 06:00 66,9
6 09.02.2018 06:00 77,9
7 10.02.2018 06:00 63,1
8 15.02.2018 06:00 55,8
9 17.02.2018 06:00 50,6
10 20.02.2018 06:00 53,8
11 01.03.2018 06:00 55,9
12 02.03.2018 06:00 65,5
13 03.03.2018 06:00 76,4
14 04.03.2018 06:00 85,3
15 05.03.2018 06:00 70,5
16 06.03.2018 06:00 68,3
17 07.03.2018 06:00 74,1
18 10.03.2018 06:00 56,9
19 25.03.2018 06:00 50,2
20 26.03.2018 06:00 66,1
21 28.03.2018 06:00 53,5
22 09.10.2018 06:00 51,2
23 13.10.2018 06:00 50,8
24 15.10.2018 06:00 54,7
25 16.10.2018 06:00 54,1
26 17.10.2018 06:00 68,7
27 18.10.2018 06:00 83,8
28 01.11.2018 06:00 52,8
29 06.11.2018 06:00 53,7
30 07.11.2018 06:00 63,7
31 15.11.2018 06:00 53,5
32 16.11.2018 06:00 50,2
33 22.11.2018 06:00 52,5
34 28.11.2018 06:00 68,7
35 01.12.2018 06:00 56,1
36 03.12.2018 06:00 64,7
37 07.12.2018 06:00 71,5
38 17.12.2018 06:00 65,5
39 31.12.2018 06:00 67,8