Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: ULOMA
Lokalita: Lom
Pořadí Datum Hodnota
1 12.01.2018 06:00 62,6
2 22.01.2018 06:00 56,2
3 25.01.2018 06:00 60,5
4 26.01.2018 06:00 64,8
5 27.01.2018 06:00 68,5
6 07.02.2018 06:00 68,7
7 08.02.2018 06:00 78,9
8 09.02.2018 06:00 89,4
9 10.02.2018 06:00 64,8
10 15.02.2018 06:00 63,8
11 16.02.2018 06:00 53,2
12 17.02.2018 06:00 54,2
13 01.03.2018 06:00 64,2
14 02.03.2018 06:00 66,2
15 03.03.2018 06:00 86,2
16 04.03.2018 06:00 118,7
17 05.03.2018 06:00 101,3
18 06.03.2018 06:00 51,4
19 07.03.2018 06:00 61,5
20 10.03.2018 06:00 83,2
21 11.03.2018 06:00 50,6
22 25.03.2018 06:00 62,6
23 28.03.2018 06:00 55,4
24 09.04.2018 06:00 58,3
25 15.04.2018 06:00 66,3
26 21.04.2018 06:00 63,8
27 22.04.2018 06:00 51,3
28 04.07.2018 06:00 58,8
29 05.07.2018 06:00 62,2
30 01.08.2018 06:00 56,8
31 02.08.2018 06:00 50,9
32 04.08.2018 06:00 59,0
33 07.08.2018 06:00 58,1
34 08.08.2018 06:00 51,1
35 13.08.2018 06:00 60,5
36 23.08.2018 06:00 51,5
37 10.09.2018 06:00 53,5
38 18.09.2018 06:00 69,2
39 09.10.2018 06:00 55,2
40 10.10.2018 06:00 58,8
41 12.10.2018 06:00 60,7
42 13.10.2018 06:00 85,5
43 15.10.2018 06:00 52,2
44 16.10.2018 06:00 57,9
45 17.10.2018 06:00 78,3
46 18.10.2018 06:00 99,7
47 19.10.2018 06:00 72,0
48 01.11.2018 06:00 61,9
49 04.11.2018 06:00 84,5
50 07.11.2018 06:00 52,5
51 09.11.2018 06:00 50,5
52 15.11.2018 06:00 50,3
53 18.11.2018 06:00 90,1
54 22.11.2018 06:00 53,4
55 28.11.2018 06:00 59,7
56 29.11.2018 06:00 54,3
57 01.12.2018 06:00 82,1
58 06.12.2018 06:00 69,0
59 07.12.2018 06:00 62,7
60 17.12.2018 06:00 88,7
61 18.12.2018 06:00 71,2
62 20.12.2018 06:00 86,3