Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ Ústí nL
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ARERA
Lokalita: Praha 5-Řeporyje
Pořadí Datum Hodnota
1 09.10.2018 06:00 66,9
2 12.10.2018 06:00 59,2
3 15.10.2018 06:00 56,5
4 16.10.2018 06:00 72,2
5 17.10.2018 06:00 88,4
6 18.10.2018 06:00 98,1
7 05.11.2018 06:00 50,2
8 06.11.2018 06:00 53,8
9 07.11.2018 06:00 67,4
10 08.11.2018 06:00 58,8
11 15.11.2018 06:00 57,0
12 22.11.2018 06:00 52,3
13 27.11.2018 06:00 54,4
14 28.11.2018 06:00 88,7
15 29.11.2018 06:00 51,6
16 18.12.2018 06:00 50,2