Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód: ARERA
Identifikace ISKO: 2144
Lokalita: Praha 5-Řeporyje
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: EUROAIRNET
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasteurova 9
400 01 Ústí n/L
Tel.: 724 034 029
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Od 1.8.2018 do 31.12.21 se na základě smlouvy se ZÚ Ústí n. Labem stává dodavatelem dat ČHMÚ.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
L1 D1 126 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R N 1h 01.01.2016
L1 D1 126 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R N 1h 01.01.2016
L1 D1 126 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R N 1h 01.01.2016
L1 D1 98 PM 1 [jemné částice PM1] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2016
L1 D1 98 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2016
L1 D1 98 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2016
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 (L1) ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasteurova 9
400 01 Ústí n. Labem
Tel.: 724 034 029
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 (D1) ZÚ se sídlem v Ústí n. L.
Pasteurova 9
400 01 Ústí n. Labem
Tel.: 724 034 029
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz