Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: SRORA
Lokalita: Rožďalovice-Ruská
Pořadí Datum Hodnota
1 23.01.2018 06:00 69,2
2 26.01.2018 06:00 56,4
3 27.01.2018 06:00 55,5
4 07.02.2018 06:00 51,8
5 08.02.2018 06:00 96,0
6 09.02.2018 06:00 62,5
7 10.02.2018 06:00 53,1
8 01.03.2018 06:00 54,4
9 02.03.2018 06:00 55,5
10 03.03.2018 06:00 60,0
11 04.03.2018 06:00 70,0
12 05.03.2018 06:00 61,3
13 07.03.2018 06:00 56,0
14 01.07.2018 06:00 60,2
15 17.10.2018 06:00 51,1
16 18.10.2018 06:00 73,4
17 08.11.2018 06:00 50,8
18 28.11.2018 06:00 51,9
19 01.12.2018 06:00 53,2