Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 23.04.2024 04:52 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: SROR
Název: Rožďalovice-Ruská
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Obec (ZÚJ): Rožďalovice
Klasifikace
Zkratka: B/R/A-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)
Ruská
289 34 Rožďalovice
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 18´ 7.138" sš 15° 10´ 41.890" vd
Nadmořská výška: 198 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Stanice je umístěna v areálu zahrady Spolkového domu na okraji obce. Ze severní strany zemědělsky využívaná půda.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active SRORA Automatizovaný měřicí program
active SRORP Měření PAHs
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 07.08.2015 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality