Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: HTRTA
Lokalita: Trutnov - Tkalcovská
Pořadí Datum Hodnota
1 23.01.2018 06:00 77,2
2 26.01.2018 06:00 54,7
3 08.02.2018 06:00 53,0
4 09.02.2018 06:00 51,2
5 10.02.2018 06:00 52,2
6 19.02.2018 06:00 50,1
7 20.02.2018 06:00 54,6
8 01.03.2018 06:00 52,8
9 02.03.2018 06:00 67,0
10 03.03.2018 06:00 66,4
11 04.03.2018 06:00 64,7
12 05.03.2018 06:00 57,4
13 07.03.2018 06:00 58,7
14 26.03.2018 06:00 57,0
15 12.10.2018 06:00 52,2
16 13.10.2018 06:00 52,9
17 16.10.2018 06:00 55,7
18 17.10.2018 06:00 58,8
19 18.10.2018 06:00 70,0
20 08.11.2018 06:00 51,8
21 01.12.2018 06:00 53,0
22 17.12.2018 06:00 54,4
23 18.12.2018 06:00 54,4