Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 01.09.2023 04:37 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: HTRT
Název: Trutnov - Tkalcovská
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Obec (ZÚJ): Trutnov
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Tkalcovská
541 01 Trutnov
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 33´ 57.167" sš 15° 54´ 14.137" vd
Nadmořská výška: 432 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: vícepodlažní. zástavba (sídliště)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Stanice je umístěna na volné travnaté ploše u dětského hřiště, nedaleko středu města.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active HTRTA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 07.08.2015 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality