Ni - JJIZ0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Ni - nikl
Lokalita: Jihlava-Znojemská
Měřicí program: JJIZ0
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 5,0 5,0 4,1 4,1 5,2 4,6 5
2 5,2 5,3 5,3 5,6 5,3 4
3 5,6 5,9 5,9 5,8 5,8 4
4 5,8 48,6 48,6 26,2 26,2 31,2 5
5 11,7 11,7 10,3 10,3 14,0 4
6 10,5 10,5 8,4 8,4 9,6 4
7 15,3 15,3 7,8 7,8 13,4 11,6 5
8 13,4 6,4 6,4 7,0 9,2 4
9 7,0 6,8 6,8 7,2 7,2 6,9 5
10 12,0 12,0 8,7 8,7 9,9 4
11 5,6 5,6 4,9 4,9 5,7 4
12 5,3 5,3 3,8 3,8 4,5 4