Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: JJIZ0
Identifikace ISKO: 1682
Lokalita: Jihlava-Znojemská
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ostravě-Centrum hyg.lab., prac. Jihlava
Vrchlického 57
58725 Jihlava
Tel.: 567574770
Fax:.: 567574771
E-mail: podatelna@zuova.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Stanice je umístěna v těsné blízkosti rušné křižovatky (směr Brno a Znojmo), cca 400m směr Z centrální kotelna na zemní plyn.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Cr [chrom] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2005
1 1 Mn [mangan] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2005
1 1 Ni [nikl] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2005
1 1 As [arsen] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2005
1 1 Cd [kadmium] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2005
1 1 Pb [olovo] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2005
1 1 Zn [zinek] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.07.2005 31.12.2005
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Ostravě-Centrum hyg.lab., prac. Jihlava
Vrchlického 57
58725 Jihlava
Tel.: 567574770
Fax:.: 567574771
E-mail: jindrich.rosecky@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Ostravě-Centrum hyg.lab., prac. Jihlava
Vrchlického 57
58725 Jihlava
Tel.: 567 574 775
Fax:.: 567574771
E-mail: jindrich.rosecky@zuova.cz