JJIZ, Jihlava-Znojemská

Stav v roce: 2013


Základní údaje
Kód lokality: JJIZ
Název: Jihlava-Znojemská
Stát: Česká republika
Vlastník: ZÚ, Statutární město Ostrava
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Obec (ZÚJ): Jihlava
Klasifikace
Zkratka: T/U/R
EOI - typ stanice: dopravní
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ZÚ se sídlem v Ostravě-Centrum hyg.lab., prac.Jihlava
Vrchlického 57
58725 Jihlava
Tel.: 567574770
Fax:.: 567574771
E-mail: podatelna@zuova.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 23´ 36.000" sš 15° 35´ 32.999" vd
Nadmořská výška: 500 m
Doplňující údaje
Terén: spodní část strm. svahu, nad 8%, inverz. poloha
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: střední měřítko (100 - 500 m)
Umístění
Stanice je umístěna v těsné blízkosti rušné křižovatky ( směr Brno a Znojmo ), cca 400 m směr Z centrální kotelna na zemní plyn. V srpnu 2008 zprovozněn obchvat Jihlavy z přivaděče dálnice na Znojmo. Během roku stavební činnost při výstavbě CITY PARKU. Od listopadu 2008 v provozu nový areál (obchodní a zábavní centrum). CITY PARK východním směrem za silnicí na Znojmo.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
JJIZM Manuální měřicí program
JJIZ0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.02.1982 Datum zániku: