Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
CCBA0
Detail
348199
ČHMÚ
(1625)
Č.Budějovice-Antala Staška
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,19 182
48 44 45 45 ~ 2,23 2
CCBT0
Detail
509978
ZÚ Ústí nL
(1674)
Čes. Budějovice-Třešň.
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,08 52
13 13 14 12 0,6 1,15 0