Cd - CCBA0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Cd - kadmium
Lokalita: Č.Budějovice-Antala Staška
Měřicí program: CCBA0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,3 0,1 0,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,6 0,6 0,5 0,5 1,3 1,3 0,5 0,5 0,1 0,1 0,4 1,3 17
2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 0,6 15
3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,1 0,1 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 16
4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2 0,5 15
5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 14
6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 15
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 15
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2 0,1 0,4 15
9 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2 0,4 15
10 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 16
11 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,5 15
12 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,2 0,5 14