Cd - CCBT0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Cd - kadmium
Lokalita: Čes. Budějovice-Třešň.
Měřicí program: CCBT0
Organizace: ZÚ Ústí nL
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,7 0,7 0,8 0,8 0,5 0,7 5
2 0,5 0,7 0,7 0,5 0,6 4
3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 4
4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 5
5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 4
6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 4
7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 5
8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 4
9 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 5
10 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 4
11 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 4
12 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 4