As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
CCBA0
Detail
348196
ČHMÚ
(1625)
Č.Budějovice-Antala Staška
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,8 1,8 1,6 1,1 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,8 0,9 0,9 1,7 0,6 0,4 0,8 0,9 0,93 182
48 44 45 45 ~ 2,58 2
CCBT0
Detail
509972
ZÚ Ústí nL
(1674)
Čes. Budějovice-Třešň.
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
2,6 1,8 1,9 2,4 2,2 2,6 2,5 2,2 2,9 2,4 2,5 2,4 2,1 2,4 2,5 2,4 2,3 0,48 52
13 13 14 12 2,3 1,27 0