As - CCBA0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: As - arsen
Lokalita: Č.Budějovice-Antala Staška
Měřicí program: CCBA0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,0 0,2 0,2 0,6 0,6 0,4 0,4 2,3 2,3 4,6 4,6 2,8 2,8 3,1 3,1 0,1 0,1 1,8 4,6 17
2 0,4 0,4 0,9 0,9 1,3 1,3 3,4 3,4 2,4 2,4 1,2 1,2 3,3 3,3 2,0 1,8 3,4 15
3 2,0 1,1 1,1 1,0 1,0 3,8 3,8 0,6 0,6 0,6 0,6 1,3 1,3 1,5 1,5 2,2 1,6 3,8 16
4 2,2 1,5 1,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,9 0,9 0,4 0,4 3,4 3,4 1,1 3,4 15
5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,7 14
6 0,2 0,2 0,9 0,9 0,4 0,4 0,2 0,2 0,5 0,5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,9 15
7 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,5 15
8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,4 0,6 15
9 0,3 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 1,4 1,4 0,4 1,4 15
10 0,8 0,8 1,3 1,3 1,6 1,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,2 0,2 0,9 0,9 0,8 1,6 16
11 0,3 0,3 0,5 0,5 1,1 1,1 1,4 1,4 0,5 0,5 2,1 2,1 0,6 0,6 0,9 0,9 2,1 15
12 0,9 0,1 0,1 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 1,3 1,3 1,8 0,9 1,8 14