As - CCBT0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: As - arsen
Lokalita: Čes. Budějovice-Třešň.
Měřicí program: CCBT0
Organizace: ZÚ Ústí nL
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,2 1,2 3,1 3,1 1,1 2,6 5
2 1,1 2,4 2,4 1,6 1,8 4
3 1,6 2,0 2,0 2,3 1,9 4
4 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4 5
5 1,9 1,9 2,3 2,3 2,2 4
6 2,5 2,5 2,8 2,8 2,6 4
7 2,7 2,7 2,4 2,4 2,1 2,5 5
8 2,1 2,2 2,2 2,7 2,2 4
9 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 5
10 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 4
11 2,4 2,4 2,7 2,7 2,5 4
12 2,6 2,6 2,1 2,1 2,4 4