TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Měřicí program: TKAO0, Karviná-ZÚ
Identifikace ISKO: 1709
Organizace: ZÚ, SMOva
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr AAS ng/m3 Xm 2,4 1,6 2,0 1,5 1,4 2,4 1,7 2,1 1,4 1,2 0,9 1,7
N 1 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Mn AAS ng/m3 Xm 11,9 11,4 11,3 8,2 13,2 13,3 10,6 9,4 7,3 5,7 3,6 9,6
N 1 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Ni AAS ng/m3 Xm 2,8 1,3 4,4 1,8 1,5 1,2 1,2 1,3 5,2 2,4 4,8 2,5
N 1 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Cu AAS ng/m3 Xm 8,5 6,1 5,3 4,0 4,3 5,4 4,9 5,0 5,1 5,2 2,6 5,1
N 1 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Zn AAS ng/m3 Xm 115,4 121,0 79,7 69,1 70,5 85,8 78,1 63,6 63,8 65,1 38,7 77,5
N 1 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
As AAS ng/m3 Xm 2,8 2,0 1,2 0,7 0,9 2,0 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 1,2
N 1 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Cd AAS ng/m3 Xm 1,2 0,8 0,7 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,3 0,6
N 1 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Pb AAS ng/m3 Xm 47,9 34,7 28,5 14,9 22,6 30,1 21,3 18,8 20,4 22,8 13,3 25,1
N 1 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4