As - TKAO0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: As - arsen
Lokalita: Karviná-ZÚ
Měřicí program: TKAO0
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,9 1
2 2,9 2,7 2,7 2,5 2,8 4
3 2,5 1,7 1,7 1,9 2,0 4
4 1,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 5
5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 4
6 0,8 0,8 1,0 1,0 0,9 4
7 2,4 2,4 1,7 1,7 1,0 2,0 5
8 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 4
9 0,8 0,6 0,6 1,0 1,0 0,8 5
10 0,6 0,6 0,3 0,3 0,6 4
11 0,8 0,8 0,5 0,5 0,6 4
12 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 4