Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: TKAO0
Identifikace ISKO: 1709
Lokalita: Karviná-ZÚ
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ostravě
Těreškovové 2206
73401 Karviná - Mizerov
Tel.: 596 200 361
Fax:.:
E-mail: Lucie.hellebrandova@zu.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Za rok 2012 nebyla zaslána žádná data.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Cr [chrom] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 14d 01.01.2003
1 1 Mn [mangan] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 14d 01.01.2003
1 1 Ni [nikl] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 14d 01.01.2003
1 1 Cu [měd] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 14d 01.01.2003
1 1 Zn [zinek] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 14d 01.01.2003
1 1 As [arsen] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 14d 01.01.2003
1 1 Cd [kadmium] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 14d 01.01.2003
1 1 Pb [olovo] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 14d 01.01.2003
1 1 Hg [rtuť] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 14d 01.01.2003
1 1 Be [beryllium] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2004 31.12.2005
1 1 Fe [železo] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2004 31.12.2005
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Ostravě
Těreškovové 2206
73401 Karviná - Mizerov
Tel.: 596 200 166
Fax:.:
E-mail: sarka.doskarova@zu.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ-Karviná
Těreškovové 2206
73401 Karviná - Mizerov
Tel.: 596 200 361
Fax:.:
E-mail: Lucie.hellebrandova@zu.cz