PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2013
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Měřicí program: HHKSP, Hr.Král.-Sukovy sady
Identifikace ISKO: 1678
Organizace: ZÚ Ústí nL
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PAHs HPLC ng/m3 Xm 42,5 53,8 41,9 22,3 12,2 12,9 19,8 16,5 19,0 37,6 55,5 47,6 32,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BaA HPLC ng/m3 Xm 0,9 1,0 0,7 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,6 1,2 0,9 0,5
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BbF HPLC ng/m3 Xm 1,1 1,5 1,0 0,5 0,1 0,1 0,0 0,1 0,5 1,3 1,8 1,7 0,8
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BaP HPLC ng/m3 Xm 0,9 1,1 0,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9 1,4 2,3 1,5 0,8
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Flu HPLC ng/m3 Xm 5,8 8,6 8,0 5,1 2,2 2,0 4,1 3,5 2,7 6,6 10,0 7,6 5,6
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Pyr HPLC ng/m3 Xm 6,0 6,7 5,3 2,3 1,1 0,9 1,5 1,6 2,2 4,7 7,5 6,5 3,9
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Chry HPLC ng/m3 Xm 1,6 2,2 1,6 0,7 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 1,8 3,0 2,6 1,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BkF HPLC ng/m3 Xm 0,5 0,7 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,8 1,1 0,7 0,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
I123cdP HPLC ng/m3 Xm 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 0,6 1,3 0,2 0,3
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
DBahA HPLC ng/m3 Xm 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 1,1 0,0 0,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BghiPRL HPLC ng/m3 Xm 0,9 1,1 0,9 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,6 0,9 1,0 3,1 0,8
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
PAHs_TEQ HPLC ng/m3 Xm 1,6 1,8 1,1 0,5 0,2 0,1 0,2 0,2 1,1 1,8 3,7 1,8 1,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Fen HPLC ng/m3 Xm 22,5 28,1 21,5 12,0 7,8 9,3 13,4 10,3 10,3 17,3 22,7 17,5 16,1
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
A HPLC ng/m3 Xm 1,2 2,0 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,7 1,4 2,7 5,3 1,5
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6