BaP - HHKSP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Lokalita: Hr.Král.-Sukovy sady
Měřicí program: HHKSP
Organizace: ZÚ Ústí nL
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,5 0,6 1,0 1,5 1,2 0,9 1,5 5
2 0,6 1,0 1,5 1,1 1,1 1,1 1,5 5
3 0,9 0,9 0,4 0,8 0,7 0,8 0,9 5
4 0,7 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,7 5
5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
7 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 5
8 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 5
9 0,1 0,1 0,7 0,9 2,5 0,9 2,5 5
10 1,7 1,8 1,2 0,6 1,3 1,4 1,8 5
11 3,3 1,1 3,3 3,1 1,3 2,3 3,3 5
12 0,9 0,5 0,8 3,3 0,9 3,6 1,5 3,6 6